Integrácia Notifi Pixelu Joomla SPPB -SP Page builder 1 0

Naposledy aktualizované dňa 20-10-2021 11:07:10 in Integrácia Notifi


V populárnom CMS systéme sa čoraz častejšie môžme stretnúť s integráciou komponentu  SP Page builder. Tu avšak nastane situácia, že tento komponent blokuje vkladané javascripty, teda aj Notifi Pixel. Celý tento problém sa ale dá elegantne vyriešiť pomocou externého pluginu od Regular Labs a to konkrétne pluginu Sourcerer, ktorým je možné "prepašovať" kód pixelu do stránky.

  1. Nainštalujte si plugin Sourcerer (od Regular Labs) , kde si môžte zvoliť verziu Free or Pro version.
  2. V správe modulov si vytvorte nový HTML modul, a použite ho pre vloženie Notifi pixelu za pomoci  Sourcerer pluginu. Modul pomenujte Notifi Pixel Container
  3. V nastaveniach modulu zvoľte: Nastavenia > Tento modul umožní vytvoriť vlastný HTML modul pomocou WYSIWYG editora: ÁNO
  4. Nastavte stav modulu na Publikované
  5. V pravej časti stránky vyberte z rolety pozíciu zobrazovania modulu pagebuilder
  6. Potom na požadovanom mieste vytvorte doplnok Joomla module (od SP Page Builder), vyberte vlastný HTML modul (krok 2).


** Všetky časy sú odvodené na America/New_York časovom pásme