Ako nastaviť parameter Webhook pre konverzie 1 0

Naposledy aktualizované dňa 21-10-2021 00:14:40 in Notifikácie

Čo je webhook?

Webhook (nazývaný aj webové spätné volanie alebo HTTP push API) je spôsob, akým môže aplikácia poskytovať iným aplikáciám informácie v reálnom čase. Webhook dodáva údaje iným aplikáciám,  ak nastane preddefinovaná situácia, čo znamená, že údaje získate okamžite. Na rozdiel od typických rozhraní API, kde by ste museli údaje získavať veľmi často, Webhook vám umožní aby ste získali tieto informácie v reálnom čase. Vďaka tomu sú webhooky oveľa efektívnejšie pre poskytovateľov informácii aj pre vašich zákazníkov.

Webová adresa Webhook
Adresu URL webhooku svojej notifikácie nájdete pod záložkou Údaje.

Metóda HTTP
Na všetky svoje požiadavky webhooku použite metódu POST.

Voliteľné polia
Webhooky s upozornením na konverziu nepotrebujú žiadny z nižšie uvedených parametrov, stačí jednoduchá požiadavka HTTP POST.

Základné parametre
Parametre sa používajú iba vo webhookoch widgetov Najnovšie konverzie :

(required) email – povinný, e -mail spojený s konverziou/potenciálnym zákazníkom (lead)
timestamp – numerická časová pečiatka v milisekundách alebo sekundách (celé číslo)
ip – IP používateľa, aby sa zobrazila poloha konvertujúceho používateľa, Geo IP (reťazec)
firstName – krstné meno (uvedené v upozornení), ak nie je uvedené, vyhľadáme meno pomocou e -mailu
lastName – priezvisko potenciálneho zákazníka (na ikone/avatarovi je zobrazené iba prvé písmeno), ak nie je uvedené, vyhľadáme meno pomocou e -mailu
city – mesto
country – krajina (ak je vynechaná, bude vyhľadávať pomocou countryCode)
country_code – kód krajiny (ak je vynechaný, bude vyhľadávať pomocou krajiny)


{
“email”: “test@gmail.com”,
“timestamp”: 1325613278742, //voliteľný
“ip”: “132.12.45.103”, //voliteľný
“firstName”: “Juraj”, //voliteľný
“lastName”: “Debnar” //voliteľný
“guid”: “id” //voliteľný identifikátor produktu/kategórie
“city”: “Bratislava”, // voliteľný
“country”: “Slovensko”,
“country_code”: “SK”, // voliteľný
}


Parametre nákupu
Produkt je možné zobraziť za textom správy s upozornením a automaticky naň prepojiť upozornenie

productName – názov produktu (bude pripojený k textu správy)
productLink – odkaz/adresa URL stránky produktu (po kliknutí vás presmeruje na tento odkaz)
productImage – odkaz/adresa URL na obrázok produktu (zobrazí sa na obrázku s upozornením)
total – celková hodnota nákupu
currency – mena nákupu


{
//ALL ARE OPTIONAL
“total”: 45,
“currency”: “EUR”,
“productName”: “Topanky”, //povinné
“productLink”: “https://mojobchod.sk/topanky”, //povinné
“productImage”: “https://mojobchod.sk/topanky.jpg”
}


Parametre viacerých produktov
Nákupy, ktoré obsahujú viacero produktov/riadkových položiek (voliteľné).

products – rad produktov spojených s udalosťou (vlastnosti objektu):
(required) name – názov produktu, ktorý sa zobrazí v upozornení (bude pripojený k textu správy).
(required) link – odkaz na stránku produktu
id – ID výrobku
image – obrázok produktu (optimálny: obrázok 72 × 72)
price – cena produktu
quantity – počet zakúpených položiek


{
//OPTIONAL
“products”: [{
“name”: “Opasok”, //povinné
“link”: “https://mojobchod.sk/opasok”, //povinné
“id”: 124, //môže byť reťazec
“image”: “https://mojobchod.sk/images/opasok.png”,
“price”: 45,
“quantity”: 3
}]
}


** Všetky časy sú odvodené na Europe/Bratislava časovom pásme