Ochrana súkromia - Notifi.eu

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia 4 minút čítania

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorou pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.


1. Osobné údaje spracováva spoločnosť IFox s.r.o., Podzáhradná 55/36, 94504 Komárno - Nová Stráž, IČO: 51312441, DIČ: 2120671542, IČ DPH:SK2120671542, EORI:SK2120671542, Zapísaná obchodnom registeri okresného súdu Nitra vložka č. 44861/N. (ďalej len „Správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre zaregistrovanie Používateľského účtu za účelom prístupu do Aplikácie. Zadaním svojho e-mailu v registrácii súhlasíte s prijímaním marketingových e-mailov od Notifi.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 7 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu môžu byť Používateľovi zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení (emaily) – odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou IFox s.r.o. - teda správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese admin@notifi.sk

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky https://www.notifi.eu, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:


Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1.9.2021.

Naposledy upravené: 25 Október, 2021